ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАЗНЬІЕ ПИСЬМЕНОСТИ.

 Сравнителна таблица на ретринските, микоржинските  и младшите скандинавски руни по А.Платов.

Схема, изобразяваща глаголически абецедар на стената на Кръглата църква в Преслав.