Јас студирам во Бугарија. Името ми е Зарица и сам от Македноиjа

 

 

        Јас студирам во Бугарија. Името ми е Зарица и сам от Македноиjа.  За кратко време разбрах дека има историски документи кои не са достаточно или само делумично споменувани во нашата мила земља. Прво, надписот на цар Иван Владислав кои вели дека е РОДОМ БЪЛГАРИН (каде е македонското). Сите арменски (искључение прави Асохиг - Асолиг), грчки, латински средновековни историчари велат дека Самуил и неговит народ са БУГАРИ. В Житиата на светците исто така се пишува дека македонците са Бугари. В писмото си Гоце Делчев до Никола Малашевски пишува дека е БУГАРИН. Сите македонски ревуљуционери велат дека са БУГАРИ. Зошто во Македония не се пишува дека в зеницата на своиот живот Крсте Мисирков се отмета от македанизмот и признае да е Бугарин и македонците са Бугаре. Неможе за сичко да са ни виновни Бугарете. Читајте Карнегиевата анкета да видите през 1913 г. србите колко македонски села са избришале (там са означени како бугарски).

        Зошто ништо не се пушава во Македониа за Тиквешото востание срещу србите през 1913 г., зошто ништо не се пишува во Македониа за Охридско - Дебарското востание през 1913 г. Читајте книгата на Анри Пози "Войната се завръща" пишувана през 1934 г. да видите какво србите са правиле со македонските девоjки. Знаете ли дека во Бугариа е водена статистика до 1941 г. на сите избегали македонци от србски гнет през 1913 - 1915 г. и 1918 - 1941 г. и они детаилно са опишували то што са им причиниле србите. Ако не приемаха Бугариа за своиа Татковина зошто избегваа во неиа. Моето семеиство во Македониа воопште не може да се смета са "пробугарско". Татко ми е учител, а майка апотекарка. Кога разговарам со татко он само вика и тврди дека бугарете са ме побугариле, а неможе ни еден аргумент да ми каже за оно што не сам права. Дури татко ми вели дека Тиквешко востание и Охридско - Дебарско востание не е постоило, то е пробугарска пропаганда. Како да е пробугарска пропаганда кога ас сам читала све известни имења на убиените во това востание, разказите на сите очигледници и сведоци, кои са избегали во Бугариа. Докладите на ВМРО и пр.

        Скоро ке се омажвам за моиа приетел, кои е бугарин от Северна България. Добро момче е! Не е татарин со криви очи и сплескана глава, висок е 1.82 м., тежи 87 кг., сини очи и црна коса. И морам тврдо да ви кажам дека никогаш не ми е говорил дали да бидам македонка или бугарка. Нито тои, нито неговите родители. За жалост моиа татко несака да го види и да му каже барем едно "Добр ден". И требаше сичко това да стане зада видам дека во Македониа има луге кои живеат со разбираниа от миналиот век, наложени от србите. Само маика и сестра ми разбират за што иде реч. Баба ми (маиката на маика ми, коа е приживела и србско и бугарско и македонско, на кои сестра и живее во Бугариа - Русе), обидела се да поговори со татко и да му каже дека неговите становишта немат нишно општо со срекята на неговата керка, ама неисе он и ударил шамар. Никогаш нема да му го простам!

 

21.12.2007 21:03 -