http://protobulgarians.com

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.


 

 

КЪДЕ СА МАКЕДОНЦИТЕ?

 

     Иван Папукчиев

 

Когато се тълкува и спори по въпроса за македонците, това трябва да става въз основа на автентични документи. Предлагам на Вашето внимание такъв документ.

Притежавам запазена цветна карта на Източна Европа и Западна Азия, приложение към френският вестник “Le Matin” (“Сутрин”) от 17 март 1919 година (Фиг. 1.). Понеже Ньойският договор е подписан на 27 ноември 1919 година, т.н. “македонски” проблем е бил актуален и за тогава. Войната вече е свършила и ще трябва да се уредят взаимоотношенията между победители и победени. На картата пише: “ … troiseme edition …” (трето издание), което говори, че френският читател е изкупил вече първите две издания на картата и издателството на вестник “Matin” отпечатва още едно – трето. Явно е,че интерес към проблема има!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Цветна карта на Източна Европа и Западна Азия, приложение към френският вестник “Le Matin” от 17 март 1919 година.

 

Отгоре, под заглавието пише: Le Matin” публикува днес картата на тридесет и една раси (разбирай “народности” – ИП) на Източна Европа и Западна Азия като рекламира тяхната свобода. Ако някой би желал да изучава проблема, като има пред вид трудностите в търсене на решение, трябва да има пред очите си тази карта. Понеделник 17 март 1919 година”

Няма съмнение, че въпросите за следвоенните отношения са вълнували Европа и в частност – Франция. На картата с различни цветове и щрихи са обозначени местата на обитаване на 31 народности[1].

Нас ни интересува кой е посочено на картата, че живее по това време на Балканският полуостров. Това са румънци, сърбо-хървати (sic!), албанци, българи, гърци и турци. Погледнете границите на българското землище: от Черно море на изток до Албания на запад има само един вид оцветяване и щриховка, съответстващи на българите. Вярно, че към Делиормана и Родопите (Кърджалийско) има турци. Така е! От София на северозапад има малко сърбо-хървати. Може да се спори по това, но така е написано (обозначено). Въпросът е за македонците: В изобразените щриховки няма така “раса”. Или вестник “Le Matin” не е наясно (в което се съмнявам – ИП) или французите не считат, че в живеещите в областта Македония не са от друга “раса”, а са българи.

Трудно е да си помислим, че французите правят реверанс на България. Те са наши военни противници и не са настроени положително към нас. Така си е! Война! Но и въпреки това “нормално” негативно отношение към нас, те не си позволяват да променят историческите дадености на Балканският полуостров. По онова време тук все още не е съществувала такава “раса” - македонци, освен българи. Който отрича този факт неглижира историята и обижда французите. Явно “македонците” се появявяват малко по-късно - след 1936 год.

  


[1] Германци, чехи, поляци, италианци, унгарци, словаци, словени, сърбо-хървати, румънци, българи, гърци, албанци, литваци, литовци, естонци, финландци, белоруси, украинци, турци, арменци, сирийци, араби, кюрди, перси, асирийци, татари, грузинци, кавказки планинци, калмици, киргизи и узбеки, осетинци.