Pliska - 100 years of archaeological excavations
R. Rashev, Ya. Dimitrov
 
 
Sources for the pictures:
AKuzev = Bulgarski srednovekovni gradove i kreposti, v. I, eds. A. Kuzev and V. Gjuzelev, "Georgi Bakalov", Varna 1981

VBeshevliev = V. Beshevliev, Purvobulgarski nadpisi, II ed., Izdatelstvo na BAN, 1992

DOvcharov = D. Ovcharov, Omortag Kana Sjubigi, ot Boga vladetel na bulgarite, TanNakRa, Sofia 2002

NTjuleshkov = N. Tjuleshkov, Arhitekturnoto izkustvo na starite bulgari, t. I, "Prof. Marin Drinov", Sofija 2001

RRashev = R. Rashev, Prabulgarite i bulgarskoto hanstvo na Dunav, "Klasika i stil", Sofia 2001

SStanilov = S. Stanilov, Slavjanite v Purvoto carstvo, "Klasika i stil", Sofia 2002

SStanilov2 = S. Stanilov, Bulgarskata monarhija prez Srednite vekove, "Klasika i stil", Sofia 2003

SVaklinov = S. Vaklinov, Formirane na starobulgarskata kultura, VI-XI vek., "Nauka i izkustvo", Sofija, 1977

ZAladzhov = Zh. Aladzhov, Pametnici na prabylgarskoto ezichestvo, "Sv. Kliment Ohridski", Sofia 1999