СТРАНИЦА ЗА ПРАБЪЛГАРИТЕ

 

ЕЗИК,  ПРОИЗХОД, ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

                                                  

                                                                                                                            Locations of visitors to this page

 Česká verze stránek

 English version of the main webpage

 Русская версия страницы

 Българска версия на уеб-страницата 

 Македонска верзиjа на уеб-страницата

 

Свръхчувствителният генетичен маркер HLA показва: българите и македонците са родствени с иранците (28.10.2008)

 

Уеб-страница на проф. Иван Танев Иванов, дб, дбн, Тракийски университет - Стара Загора

 

 

Професионални изследвания на стопанина на сайта: Списък на публикациите и на техните цитати.

Изследвания в областта на историята на прабългаритеСписък на публикациите в исторически списания и сборници  (с връзки към статиите !)

 

СВОБОДНИЯТ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО, ПОРОБЕНИЯТ - КЪМ СВОБОДА, А РОДЕНИЯТ РОБ - ДА СИ ИЗБИРА ГОСПОДАРЯ

   

 

       СТАТИИ ЗА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ (собствени изследвания) :

 

Втората България - Митко Белчев (март 2020)

Знамето на Старозагорското въстание в 1875 г. е бяло-зелено-червено - Ваня Донева (септ. 2011 г.)

Ичиргубоил или чрьгу бъйла - кое е вярното ? - 2 окт 2015

Сребърен пръстен-монограм с прабългарска титла във фонда на РИМ - Стара-Загора - (25 септ 2015)

Някои бележки за раннобългарската история на Берое. М. Минкова и И. Иванов. 2015 (pdf). 14 септ. 2015

Оногундури и утигури - връзка с понятията "външни" и "вътрешни" българи. (15. 09. 2008) - допълнена 7 май 2015

Името Пъкуюл луй Соаре на старобългарската крепост на Дунава означава „Крепостта на Слънцето” - 4 февр 2015

Името Менуморут може да е каламбур - 24 ян 2015

Източни семантични ядра в българския език (pdf) - 6-01-2015

Върху месечните названия и езика на прабългарите - 19 -08 - 2014

Кръщенето на княз Борис Михаил и тоталитарните извращения на историята на Стара Загора (pdf) (29 юли 2014)

Имали ли са ранните български владетели титлата кан/хан ? (28 януари 2014)

Върху етимологията на прабългарската дума БАГЪРЪ = ПУРПУР (30 - 11-2010) - допълнена

Рунен надпис върху златен пръстен - описание на прабългарския календар? - 5 декември 2009   (Статия в сборник - VIII - 2013 - pdf формат)

Българската сурвачка - растително жертвоприошение - палмета с магическа сила (01 май 2006)

Къде се е намирал проходът Сидера, западната граница на областта Загора ? - 23 септ 2013

Някои бележки за раннобългарската история на Берое - 22 юли 2013

Културни и религиозни връзки на прабългарите с древните народи на Месопотамия. (10 юли 2013). Статия в сп. История (pdf) - X-2013

Аспарух - владетелят и държавникът (26 февр 2013)

Кубрат - обединителят на българите (19 ян 2013)

Кубрат- каква е владетелската титла на Кубрат? (05 окт 2012)

Какво пише днес Encyclopaedia Britanica за ранната история на България и българите? - 29 ян 2013

Прародината на европейските хуни съгласно няколко хунски думи - реликти в българския език - 26 дек 2012

Отец Паисий е познавал Именника на българските владетели 100 години преди Попов? (3 дек 2012)

Албанците - чист автохтонен народ или народ, съдържащ скитски суперстрат (кутригури, авари)? (9 април 2011-27 ноември 2012)

Лицеви изображения на древните българи и прабългарите (12 април 2012 г.)

Вътрешен, ендогенен произход на прабългарската дума КЪНИГА (24 март 2012)

Старозагорското Аязмо и покръстването на Борис - Михаил - от митрополит Методий (21 март 2012 г)

Смисъл на названията на някои букви в глаголицата и кирилицата (26 януари 2012)

Коледа - индоиранско понятие, означаващо "година, начало на година" (27 дек 2011).

За клетвените действия на Лъв V по повод сключването на мирния договор с каназ увиги Омуртаг (26 ноември 2011)

Гривести прабългарски барсове, а не византийски лъвове са изобразени върху прочутите старозагорски каменни релефи (01 септ  2011)

Чалгата и националната музика на българите - (2005)

Даргамер - управител, една новоткрита прабългарска титла (29 август 2011)

Болги, берсили и есегели - основни прабългарски родове на Кавказ, Волга, Дунав и в Македония - 16 август 2011 г. - Статия в сборник - Shoumen 2012 pdf

Тервел и областта Загора. Личността в историята - Стара Загора, 2010 - 20 юни 2011.

Анализ на един малко познат надпис от раннохристиянска църква от Аврадака, Преслав. - 26 април 2011

Храмът Аркона на остров Рюген и скито-сарматите     (в pdf формат)  - 21 - 02 - 2011

Мартеницата - семантика и значение    (17.02.2011)

Религиозен и соларен смисъл на българския етноним  (ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОНИМ - pdf) (2007 - 2011)

Произход на старобългарската дума ТЛЪМАЧЪ. 18-01-2011

За смисъла и произхода на термините “словене, sklavoi и славяни” (04. 11. 2010)

Българският обичай (С)полязуване и прабългарският календар (28. 10. 2010)

Индоирански бройни числителни в старинните броилки на българските деца. (01.10.2010)

Древните българи - първооткриватели на музикални инструменти за Европа.  (18 . 08. 2010)

Смисъл и етимология на владетелските титли KANAΣYBIΓI и canizauci. (15. 07. 2010)

Критика на теорията за произхода на източните елементи в културата на прабългарите. (27 - 04-2010)

Спорната дума "твирем" - второ владетелско име на Кормесий (721-738 г) ? (31 март 2010)

Хроники и легенди за появата на Дунавска България - 25-03-2009

Китайският календар и прабългарските календарни названия (29 -07-2009)

Кратки хипотези за прабългарите (24-01-2009)

Скални графити от Източна Македония - подобие със знаците от Плиска (22 окт. 2008)

Как е изглеждал Мадарският конник? (5-08-2008)

Розетата от Плиска - названия на прабългарските богове-планети   (25. 09. 2005)

Владетелската титли БАТ (24 юли 2007)

Защо няма следи от сибирския бог Тангра сред българите?   (15. 10. 2005) 

Следи от митологията на прабългарите в българския фолклор (25 април 2006) 

Двойни владетелски имена и прозвища на ранните български владетели.    (15. 11. 2005) 

Нови данни за прабългарския календар  (нов, допълнен вариант) (30.  07. 2007)

Религия на прабългарите  (20.04.2007)

Откъде са дошли неравноделните тактове в българската музика ?  (02. 01. 2006)

Планината Белуртаг (Памир) - прародина на древните българи    (19. 12. 2005) 

Про-български елементи в цивилизаторската мисия на Св. св. Кирил и Методий   (07. 06. 2007)

Название на главния бог при прабългарите (28-07-2008)

Критика на основните положения на тюркската хипотеза за произхода на прабългарите.   (25. 01. 2006) 

За вредата от хуно-тюркската хипотеза за прабългарите (20 ноември 2007)

Основни символи на древните българи. Азът на българите (27.12.  2007)

Космологични представи на древните българи съгласно розетата от Плиска (29. 10. 2007)

Скито-сарматски речник (по В. И. Абаев) - (10. 09. 2007)

Санскрит - имена, религиозни понятия и названия. 23 дек 2010

Етиопи, гимнософисти и древните българи  (01. 05. 2007)

Етимология и семантика на българските топоними Тутракан и Тъматаркан (29. 12. 2006)

Физически облик, дрехи и оръжие на древните българи.  (27. 02. 2006)

Българо-кавказки исторически връзки    (16. 12. 2005) 

Волжските българи - също звездобройци ?  (03 . 03. 2007)

Алем, белем, вечем, читем - опит за осмисляне на месеците от прабългарския календар.   (16. 01. 2006)

 

РАЗЧИТАНЕ НА ПРАБЪЛГАРСКИ РУННИ НАДПИСИ (собствени изследвания):

За прочита на един рунен надпис от Мурфатлар - Северна Добруджа. 11 май 2015 г.

Анализ на надпис от църква № 2 в м. Аврадака - Преслав (24 февр. 2014) Статия в сборник РИМ - Разград pdf

Присъства ли името Ziezi в рунните надписи от Мурфатлар? (21 август 2012)

Надписите в Мурфатлар и представата за кръста като оръжие сред българските монаси (14 авг 2012)

За значението на надписа върху оловните печати на Йоан и Михаил от началото на християнската епоха (23 -08-2010) - Shoumen 2012 pdf

Върху значението на термините ХLWYBPHN  и  ALXACH КYPE (23-08-2010)

За четенето на някои раннобългарски надписи от Североизточна България (26.07.2010)

Опит за разчитане на рунния надпис от с. Бяла-Обзор, Варненско (21.05.2009)

Върху разчитането на рунен надпис от Мурфатлар (20.02.2009)

Връзка между глаголическите букви и сарматските рунни знаци  (19 август 2006)

Разчитане на прабългарски надпис-билингва от с. Басараб, Северна Добруджа  (09.10.2007)

 

СТАТИИ ЗА ДРЕВНИТЕ ПРАСЛАВЯНИ (собствени изследвания):

Нова хипотеза за съдържанието на термина "словене"  (03 януари 2008)

Словене = славяни - най-голямата фалшификация в българската история!   (07. 01. 2006 )                      

Славянският календар и раннохристиянска България.  (29 март 2006)

Смисъл на старобългарските думи ЧРЬВЕН и ЧРЬВ   (06. 03. 2006 )

 

ОТВЪДГРАНИЧНАТА БЪЛГАРИЯ (собствени изследвания) :

Македония изчезва от нашия поглед както Отвъддунавска България навремето изчезна - защо? (07 август 2009)

Старинна икона от гр. Демир Капия - произведение на най-ранното българско изкуство- 03-10-2008 

Прахърватите - малко познатите родственици на прабългарите  (09. 10. 2007)

Етимология на украинското прозвище ХОХОЛ н ХОХЛАНДИЯ   24 юли 2006 

Pircalab -ранновлашка военна титла с първобългарска етимология? 19 ноември 2006

Доста прабългарска кръв тече в жилите на днешните румънци и албанци    (25. 11. 2005) 

Какво можем да научим от историята на княз Дракула Цепеш ?  (09 май 2006)

Унгария означава Оногурия !   (20. 10. 2005)  

Прабългарска етимология на названието БУДАПЕЩА  (10 август 2006)

Кой е създал Киев? - Нови данни  -02. 08. 2006 

Прабългарите и балканския езиков съюз (15.05.2008)

 

ЕЗИКОВА АРХЕОЛОГИЯ  (собствени изследвания):

 

Български названия за планина. Възможна етимология. 28 юли 2013 г.

Авестийски изоглоси в българския език.   

Елементи от древна, неславянска бройна система в българските детски броилки - 21 - 03 - 2011

Прабългарски думи, съхранени в детските игри - 28 май 2009

Прабългарски думи с носови гласни.  (20 юли 2006)

Индо-ирански  семантични гнезда в българския език  (24. 10. 2006)    Статия Търново 2014 -pdf

Сарматска фонетична трансформация Р-Л в българския език (27 март 2007)

Древни нострадически думи в българския език - 1 май 2007

Произход и значение на наставките "-мир" и "-ман" в българските имена (4 май 2007)

 Етимология и семантика на някои редки български имена (05 юли 2006)

Прабългарски названия на калинката (24.07.2008)

Прабългарски женски имена (28 май 2008)

 

ИРАНСКИ СУФИКСИ И ПРЕФИКСИ В ЕЗИКА НА ДРЕВНИТЕ И СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРИ-ДАР;  -АВ(АВА)-АГ(АГА); -АТ Р;  -ЕЗ ; -БА;  ИЧ-ЧИ;  -УЛ;  

 ; -ТА (суфикс за мн. число),  -ОТА; -ЕНК (-ЕНИК);  -ГЕР(ГАР) . Префикс ПО-. Префикс СУ-Въведение и литература

 

ИСТОРИЯ НА СТАРА ЗАГОРА (собствени изследвания):

 

Кой е истинският празничен ден за Стара Загора ?

Още за 11-те преправки на преписа на История славянобългарска, направен от поп Йоан петкович от село Змеево, Старозагорско - 15 май 2015

Клетва на участниците в Революционния комитет - с. Змеево, Старозагорско от 1870 г. - 31 юли 2014

Д. Янков и Г. Илиев. Проучвания на култов комплекс "Музей на религиите" - Янков. Илиев. 2010 - 18 февр. 2014

Д. Янков. Средновековен некропол в "Музей на религиите" - Стара Загора. - 16 февр. 2015

Христо Дочев Ваклидов - Кловис и Борис. 1858 г. - 23 юли 2013

Вестник Наблюдател. Коментари върху съвременни проблеми ...

Границите на тервеловата ЗАГОРА. Кога Берое - Стара Загора е присъединена към България ? (29-01-2009 с допълнения)

Михаил Воин - Змееборецът и покръстването на княз Борис -Михаил. - 8 февр 2013

Бедечка, Бедек, Бетер - смисъл на тези старозагорски названия - 03 ян 2013

Връх Трескавец край Тетевен - данни за археометалургична дейност - 2 окт. 2012

Иван Богданов Дурлов - необикновенната история на един обикновен българин от с. Змеево (09.08.2012)

За произхода на името на Казанлък и местоположението на средновековния Крън - 2013 г.

Местоположението на град Крън според писмените данни за неговото превземане от турците - 2013, 2018

Казанлък - произход и значение на названието - 31 юли 2012

2012 г - 135 години от Старозагорските кланета (18 юли 2012)

Кога ще се възстанови името на чутовния връх Свети Никола ?

История на село Самуилово, област Стара Загора - 1 ноември 2011

Личността в историята - сборник доклади от Националната научна конференция - Стара Загора, РИМ, 22-23 април 2010 г.

Стара Загора - места за туризъм - 21 юни 2011

Иван Матев. Магическият "Ден първи" на Балканската война. 28 март 2011.

Масов гроб на знатни прабългари в Старозагорско от времето на Тервел (20-07-2012)

Тервел и областта Загора - доклад на конференцията "Личността в историята", 2010 (25-08-2010)

Иринополис – Иринопул, едно краткотрайно средновековно название на град Берое, запазено в народната памет (05 - 11- 2009)

За датировката на прочутите Старозагорски каменни релефи (29 януари 2008)

Къде е Потука, родното място на българския светец Михаил Воин Българин? - 12 юни 2007

Свети Теодор Тирон - патрон и духовен покровител на Стара Загора през вековете- 12.09.2009

Средновековни тунели и под Стара Загора - 24.07.2008

Как беше открит манастирът - скит в Боров дол до Стара Загора и защо беше унищожен ?

Митрополит Методи Кусев - животоописание от Велислав Алтънов (22 март 2008)

СЛИВЕН - старобългарско название означаващо "проход в планината"? (4 януари 2009)

 

ПРОГРАМА НА ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "БЪЛГАРСКА ОРДА" - СТАРА ЗАГОРА

 

 

КНИГИ  ЗА  ПРАБЪЛГАРИТЕ :

 1. Доц. Иван Танев   -  ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОНИМ - pdf   (2005)    "По пътя на българския етноним"  (05. 10. 2005) :

 2. Проф. Атанас Стаматов. "Tempora incognita на ранната българска история" (03. 02. 2006)

 3.  Александър Илиев - "Българите и полуостров Хиндустан"

 4. Иван Микулчиќ.            "Средновековни градови и тврдини во Македониjа"     (7. 08. 2006) 

5. R. Rashev, Ya. Dimitrov - Pliska - 100 years of archaeological excavations. (8. 11. 2006)

6. Андрей Киряков  -          "Произход на древните българи" (05. 01. 2007)

7. Александър Баяр    "Тайната история на татарите" (10.04.2007) (Тайная история татар. pdf - ново издание - 19.01.2010)

8.  Д-р Живко Войников.  Произход на българите. (19.01.2010)

 

 

СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОИЗХОД НА ПРАБЪЛГАРИТЕ (Списък на статиите)

 

СТАТИИ ОТ ДРУГИ АВТОРИ (Списък на статиите)

 

АВТЕНТИЧНА НАРОДНА МУЗИКА ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ - (http://www.bg-popfolk.com )

 

СРОДНИ САЙТОВЕ (Списък на страниците )

 

ПОЛЕЗНИ КНИГИ (Списък на заглавията)

 

АРХЕОЛОГИЯ:

Катя Меламед - Етно – културни процеси в българското общество по данни от езическите некрополи VІІ – ІХ век -Автореферат 2014 г.

Откриха дворецът на канас увиги Омуртаг - 30 ноември 2012

В началото на декември 2012 г В Днепропетровск ще бъде представено съкровище на Аспарух (26 ноември 2012)

Българите са с ирански произход - казва Христина Милчева в Казан - 17 октомври 2007

Археолози откриха кариера за каменни квадри за първите български столици (23 -11-2009)

Двойник на Мадарския конник откриха в Афганистан (12 -02-2009)

Д-р Петър Хаджидимитров - Експедиция до Окситания, родината на богомилите - катари  - 0. 01. 2008

Каменна сграда под могилата Кабиюк до Плиска - 06 май 2007

Каменната глава от Плиска - мнения и коментари - 15 ноември 2006

Каменната глава от Плиска - сравнение с други подобни изображения - 22 ноември 2006

Плиска преди и след Омуртаг, съгласно археологически данни - 16 ноември 2006

Паметник на български кан издигнаха в Татарстан - 31 август 2007

 

СЪВРЕМЕННИ И АКТУАЛНИ ТЕМИ:

Експедиция до Окситания в Югозападна Франция, родината на катарите - богомили

Кратка история на манастира Зограф в Атон - 9 дек 2011

Здравко Здравески от Македония - подкрепа от Бургас. 1 юли 2011

Българските университети ли? По-добре Сталин да дойде! - Васил Хаджиилиев - 25 януари 2011

Мисли по повод на нуждата от българска национална доктрина- 27 декември 2010

Има ли абсурди в новата рейтингова класация на университетите? - 15 ноември 2010 

Димитър Благоев проповядва македонизъм в Българското народно събрание - 09-10-2009

Цар Фердинант - Съвети към сина - 27 декември 2007

Масовата музика като средство за контрол над съзнанието - 24 юли 2006

Чалгата и "националната музика" на българите  - (21 март 2007)

Камбаните и високоговорителите  - 27 юли 2006

The Invisible War in North Kurdistan. Kristiina Koivunen. 15 - 10- 2010 

Exploring the Kurdish Population in the Turkish Context. IBRAHIM SIRKECI. 15-10-2010

Ромското всекидневие в България - Алексей Пампоров - 6 дек. 2010

 

 

Ivan T. Ivanov and Boyana K. Paarvanova. Segmental flexibility of spectrin reflects erythrocyte membrane Deformability. Gen. Physiol. Biophys. (2022), 41, 87–100. doi: 10.4149/gpb_2022004.

   Иванов И. Т. Анализ и подобрение на звукоизвличането при кавал. Годишник на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. 2015. стр. 179-182. (pdf)

    I.T. Ivanov, A. Zheleva, & I. Zlatanov. Anion exchanger and the resistance against thermal haemolysis. Int. J. Hyperthermia, May 2011; 27(3): 286–296
     Ivanov I. T. (1999) The low pH-induced hemolysis of erythrocytes is preceded by entry of acid into cytosole and oxidative stress on cellular membranes. Biochim. Biophys. Acta. V. 1415, 349-360 
     Ivanov I.T. Role of cell membrane in thermal hemolysis of mammalian erythrocytes. DSc dissertation. 2012
      Иванов И. Т. (2001) Сравнение механизмов кислотного и щелочного хемолиза эритроцитов человека. Биофизика, том 46 (2), 281-290.
    Иванов И. Т. и Танева В. Т. (1991) Применение методов производной кондуктометрии и фотометрии для оценки слоистости клеточной суспензии. Биофизика, т. 36(5), 858 - 862.
    Ivanov I. T. (2001) Comparizon between the Mechanisms of Acid- and Alkali-Induced Hemolysis of Human Erythrocytes. Biophysics. Vol. 46, (2), 276-284
     Иванов И. Т. (1993) Исследование нарушений барьерной функции мембран эритроцитов при непрерывном нагреве. Биологические мембраны, т.10, - 2, 160 - 169.
    Paarvanova B., B. Tacheva, L. Dospatliev, M. Karabaliev, I. Ivanov. Polarity index: a measure for the destabilization effect of organic solutes on erythrocyte membrane proteins. Trakia journal of Sciences. 2012. Volume 10, Supplement 1, 150-154
    Ivanov I. T. and B. Paarvanova. Heat denaturation of isolated erythrocyte skeletons. Thermal dielectroscopy data. Trakia journal of Sciences. 2012. Volume 10, Supplement 1, 155-160
    B. Parvanova, N. Georgieva, B. Popov, Iv. T. Ivanov. Effect of methyl methacrylate on the structural stability of proteins and erythrocyte membranes. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 2, pp 32-38, 2010
   Иванов И.Т., Загорчев П. Ефект на торфените съставки върху структурната стабилност на белтъци и антихемолитичната резистентност на еритроцити. почвознание, агрохимия и екология. 2011. том XLV, с. 17-22
   Ivanov I.T., Lyutskanov V. Thermotropic behaviour of intact human erythrocyte membranes revealed by differential scanning conductometry. Mol. Cryst. Liq. Crist. 1987:152, 327-332
   Иванов И. Т. И Попов Б. (1998) Влияние на някои лекарствени препарати върху киселинната резистентност на човешки еритроцити. Бълг. Медицина, том VI (1-2), стр. 52-53
  Иванов И. Т. (1997) Исследование роли белков эритроцитарной мембраны в термоиндуцированных нарушениях барьера проницаемости. Биол. мембраны. Том 14, (1), стр. 41-49.
  Ivanov I. T. (1997) Involvement of Erythrocyte Membrane Proteins in Temperature-Induced Disturbances of the Permeability Barrier. Membr. Cell Biol., v.11 (1), pp. 45-56
  Ivanov I. T. (1994) Investigation of the Erythrocyte Membrane Barrier Disturbances during Transient Heating. Biol. Membr.,v. 7, pp. 145 - 154.
  Ivan T. Ivanov, Valentina T. Taneva and Boris Komitov. About a mechanism of the short period 160-min. Radial pulsations of Sun. Published in the Astronomical data base arXiv: 0912.1668
  Ivanov I. T., Lyutskanov V. G. and Kuncheva M. R. (1989) Influence of centrifugation on the native structure of the membranes of human erythrocytes. Rep.Bulg. Acad. Sci., v. 42, N 7, pp.119 - 122.